Let's move kids

Via deze website willen wij als kinderkinesitherapeuten ouders informeren rond het belang van bewegen bij kinderen. We willen hen tips en tricks geven om de motoriek van hun baby en kind te stimuleren. 
Neem zeker eens een kijkje bij onze campagnes.
We zijn de Belgische beroepsvereniging voor pediatrische kinesitherapeuten. Wij hebben een bijzondere beroepsbekwaamheid in het behandelen van kinderen met motorische problemen.